Q&A อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ดูแลได้กับแอลอาร์จีนีน

วันพุธ, มิถุนายน 25, 2557

Untitled Document

1

Q&A   อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ดูแลได้กับแอลอาร์จีนีน

Q  :   อาการหย่อนสมรรถภาพเกิดจากอะไรครับ
A :    เกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้        
1. ปัจจัยด้านร่างกาย  ปัญหาสุขภาพที่มีอยู่เดิม  เช่น  การเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบประสาทและไขสันหลัง
    รวมถึงโรคแทรกซ้อนที่เป็นอยู่เดิม  เช่น  โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง 
    โรคเบาหวาน  โรคอ้วน  และภาวะร่างกายหลั่งฮอร์โมนผิดปกติ
2. ปัจจัยทางด้านจิตใจ  มีภาวะซึมเศร้า   วิตกกังวล  และเครียดสะสม
3. รับประทานยาบางชนิดที่ต่อต้านฮอร์โมน  ยาต้านอาการซึมเศร้า  ยากลุ่มต้านฮีสตามีน  และยาที่มีผล
    ต่อระบบสืบพันธ์
4. การพักผ่อนไม่เพียงพอ  ร่างกายเหนื่อยล้าสะสม  และอายุที่มากขึ้น

Q :   หากมีอาการหย่อนสมรรถภาพแล้วควรแก้ไขอย่างไรครับ
A  :   ควรสำรวจตัวเองแล้วแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ   เช่น  หากมีโรคประจำตัว  ก็ควรเข้ารับการรักษาหรือดูแลตัวเองให้
อาการของโรคแทรกซ้อนทุเลาลง   ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดโรคนี้  เช่น  สูบบุหรี่  หรือดื่ม
แอลกอฮอล์   และควรทำจิตใจให้ผ่องใส

Q :  มีวิธีป้องกันอาการหย่อนสมรรถภาพหรือไม่ครับ
A : วิธีป้องกันที่ดีที่สุด   ควรดูแลตัวเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ปรับพฤติกรรมไม่ให้เสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนที่
ส่ง เสริมให้เกิดโรค   รับประทานสารอาหารที่มีประโยชน์   โดยเฉพาะสารอาหารที่ช่วยบำรุงระบบสืบพันธ์ 
เช่น  แอลอาร์จีนีน เนื่องจากช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและขยายหลอดเลือด ส่งผลให้สารอาหารไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะเพศมากขึ้น

Synergy Thailand

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 ความคิดเห็น: