ดาวน์โหลด

วันพุธ, มีนาคม 08, 2560

เอกสารต่างๆ
1.   แบบฟอร์มสมัครสมาชิก Membership Application (Download)
2.   แบบฟอร์มการสมัครออโต้ชิพคลับ (Download)
3.   แบบฟอร์ม Sponsor Change Request (Download)
4.   แบบฟอร์มการเปลี่ยนชื่อ (Download)
5.   แบบฟอร์มขอเปลี่ยน Placement (Download)
6.   แบบฟอร์มยื่นโอนสิทธิ์ (Download)
7.   แบบฟอร์มร้องเรียน (Download)
8.   แบบฟอร์มการลาออกจากการเป็นสมาชิก- Distributor (Download)
9.   แบบฟอร์มการลาออกจากการเป็นผู้บริโภค- Preferred Customer (Download)
10. แบบฟอร์มสมัคร Preferred Customer (Download)
11. แบบฟอร์มสัญญาซื้อขายธุรกิจ (Download)


0 ความคิดเห็น: