SynergyQ&A ป้องกันภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน ด้วยแอลอาร์จีนีน

วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 10, 2557


ป้องกันภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน...ด้วย...แอลอ าร์จีนีน


   1.       A : หัวใจวายเฉียบพลันคืออะไรคะ
    B :  หัวใจวายเฉียบพลัน  หรือ Heart Attack  เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากเลือดไหลไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ   ส่วนใหญ่เกิดจากหลอดเลือดอุดตัน   ทำให้หัวใจปรับความดันไม่ทันจึงสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ   ส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ  ผู้ป่วยอาจหายใจติดขัดและหมดสติ    ถ้าไม่ได้รับการรักษาภายใน 4 - 5 นาที  หัวใจจะหยุดเต้น   สมองอาจตายกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต   หรือเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว 
   2.       A : เหตุใดจึงเกิด Heart Attack หรือหลอดเลือดอุดตันที่หัวใจคะ
   B :  เกิดจากสาเหตุหลักดังนี้   1. การสะสมของไขมันในหลอดเลือด  2. เกิดการฉีกขาดของ Plaque   3. เกิดการอุด
       ตันของลิ่มเลือดภายในหลอดเลือด
   3.       A : Plaque ( พลั๊ก )  คืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
    B : ถ้าการทำงานของเยื่อบุผนังหลอดเลือดเสื่อมสภาพลง  จะทำให้เกิดการสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือด 
            เกิดเป็น Plaque ขึ้น  คล้ายกับการเกิดสนิมในท่อน้ำประปา  ทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยง
            กล้ามเนื้อหัวใจได้สะดวก
    4.       A :   จะป้องกันหัวใจวายเฉียบพลันได้อย่างไรบ้างคะ
   B :   ควรลดการสะสมของไขมันที่สะสมในผนังหลอดเลือด  หรือลดการเกิดคราบ Plaque  โดยการลดปัจจัยเสี่ยง
       ต่างๆ ที่ทำให้หลอดเลือดเกิดภาวะอุดตัน  เช่น  หยุดสูบบุหรี่  ลดไขมันในเส้นเลือด  ควบคุมน้ำหนัก  ควบคุม
       ระดับความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ     เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
       โดยเฉพาะสารแอลอาร์จีนีน  ที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นพร้อมทั้งลดคราบPlaque และไขมันที่เกาะติด
       บริเวณผนังหลอดเลือด  ส่งผลให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกป้องกันภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน


Synergy Thailand

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 ความคิดเห็น: