leave a legacy

วันอังคาร, กรกฎาคม 22, 2557

            

                    โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของร่างกาย เนื่องจากตับอ่อนภายในร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ หรือผลิตได้เพียงเล็กน้อย ไม่พอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย , อินซูลิน คือ ฮอร์โมนชนิดหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ในการนำน้ำตาลที่กระจายตัวในกระแสเลือดไปเก็บไว้ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อรอเปลี่ยนเป็นพลังงานให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์     สำหรับน้ำตาลที่เข้ามาอยู่ในกระแสเลือดนั้นจะมาจากการบริโภคอาหารประเภทแป้งเข้าไป   จากนั้นกระบวนการภายในร่างกายจะทำการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลและส่งต่อไปสู่กระแสเลือด    เมื่อร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอจึงเกิดปัญหาน้ำตาลในกระแสเลือดสูงมากกว่าปกติจึงเป็นสาเหตุของโรคเบาหวาน

สาเหตุของโรคเบาหวาน
1.กรรมพันธุ์  ทำให้ตับอ่อนทำงานผิดปกติ
2. ความอ้วนหรือน้ำหนักเกินกว่าปกติ  ไขมันทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลินลดลง
3. ความเสื่อมของร่างกาย  โรคเบาหวานมักจะพบในผู้สูงอายุ
4. โรคตับอ่อน   ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หรือรับประทานยาควบคุมไขมันหรือคอเลสเทอรอลเป็นประจำ 
5. การได้รับยาบางชนิด   เช่น  สเตียรอยด์  ยาขับปัสสาวะ  ยาคุมกำเนิดบางชนิด ยาเหลานี้จะทำให้มีการสร้าง
น้ำตาลที่ตับ  มากขึ้นซึ่งส่งผลให้การตอบสนองของอินซูลินแย่ลง

    เพื่อสุขภาพที่ดีปลอดภัยจากโรคเบาหวานควรหมั่นดูแลสุขภาพอยู่เสมอ  เลือกรับประทานสารอาหารที่มีประโยชน์ เช่น  แอลอาร์จีนีน  ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด  ส่งผลให้ร่างกายมีสมดุลที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรง

Synergy Thailand

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 ความคิดเห็น: