ครั้งแรกที่คุณจะได้ร่วมทริปในต่างประเทศกับ Triple Presidential Executive Mr.Hwang Yun Tea พร้อมกับ Presidential Executive ของประเทศไทย

วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 04, 2563Synergy Thailand

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 ความคิดเห็น: