หนังสือพิมพ์ The Power Network วันที่ 1-15 ธ.ค. หน้าที่ 6 : คุณกัมพล ปรีชาสิริโชค Million Dollar Club คนแรกของประเทศไทย

วันจันทร์, ธันวาคม 02, 2562


Synergy Thailand

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 ความคิดเห็น: