ประกาศจรรยาบรรณของนักธุรกิจซินเนอร์จี้ (Synergy Code of Ethics)

วันอังคาร, ตุลาคม 15, 2562


Synergy Thailand

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 ความคิดเห็น: