สิ่งเดียวที่ทำให้สำเร็จได้คือโฟกัสใน Synergy คุณนารถฤดี และคุณสกุณ สุริยินทร์ ผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมงาน Synergy Global Summit 2019

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 15, 2562


Synergy Thailand

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 ความคิดเห็น: