"จนเกิดการบอกต่อและทำให้ทุกคนมึความฝันและเป้าหมายที่ชัดเจน" คุณณัฐชานันท์ ภูริเดชชัยพัฒน์ ผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมงาน Synergy Global Summit 2019

วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2562


Synergy Thailand

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 ความคิดเห็น: