สัมภาษณ์คุณกัมพล ปรีชาสิริโชค

วันอังคาร, กันยายน 02, 2557


“สร้างแรงบันดาลใจ เข้าใจธุรกิจ สู่ความสำเร็จ”
สนับสนุนโดย ProArgi9+
จาก synergyworldwidethailand

Synergy Thailand

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 ความคิดเห็น: