สัมภาษณ์คุณศุภพงศ์ จันทรวีระกุล

วันอาทิตย์, สิงหาคม 31, 2557


ศุภพงศ์ จันทรวีระกุล
ผู้จัดการทั่วไป Synergy worldwide Thailand
-รายการตลาดวิเคราะห์ INTV
-บริษัทฯ ขายตรงเพียงบริษัทเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq สหรัฐอเมริกา
-ความมั่นคงทางการเงินระดับ 5A1 โดย Dun & Bradstreet
-Brand you can trust 2013 โดยนิตยสาร Forbes
-มีโรงงานเป็นของตนเองคือ Nature Sunshine
สนับสนุนโดย ProArgi9+
จาก synergyworldwidethailand

Synergy Thailand

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 ความคิดเห็น: