ขอแสดงความยินดีกับ...ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมงาน Leader Night วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556

วันพุธ, สิงหาคม 28, 2556


Synergy Thailand

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 ความคิดเห็น: