จรรยาบรรณของธุรกิจซินเนอร์จี้ (Synergy Code of Ethics)

วันพุธ, กุมภาพันธ์ 27, 2556


Synergy Thailand

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 ความคิดเห็น: