การเปลี่ยนสถานะนักธุรกิจซินเนอร์จี้ “Preferred Customer Program”

วันจันทร์, ตุลาคม 29, 2555


ประกาศ

วันที่ 29 ตุลาคม 2555


เรียน  นักธุรกิจซินเนอร์จี้ทุกท่าน
เรื่อง  การเปลี่ยนสถานะนักธุรกิจซินเนอร์จี้ “Preferred Customer Program”

                บริษัท ซินเนอร์จี้ เวิลด์ไวด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโปรแกรม “ Preferred Customer Program  ( การรักษาสถานภาพการเป็นนักธุรกิจซินเนอร์จี้ ) บัดนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้นักธุรกิจซินเนอร์จี้ทุกท่านทราบว่า หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2555 ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบสถานะการเป็นนักธุรกิจฯ “Customer Drop” และจะขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30ตุลาคม 2555 ซึ่งในช่วงนี้สมาชิกทีมที่มีการสั่งซื้อไม่ถึง 160 ซีวี ในระหว่างช่วงเดือนเมษายน 2555 ถึง เดือนกันยายน 2555 นั้นสามารถดำเนินการสั่งซื้อให้ครบตามจำนวนซีวี ( CV ) ที่ทางบริษัทฯกำหนด ในช่วงนั้น ๆ เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักธุรกิจซินเนอร์จี้ (Distributor)

โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนสถานะการเป็นนักธุรกิจซินเนอร์จี้ สำหรับนักธุรกิจซินเนอร์จี้ที่มียอดการสั่งซื้อไม่ถึง 160 ซีวี (ในช่วงเดือนเมษายน 2555 ถึง เดือนกันยายน 2555) โดยจะดำเนินการเปลี่ยนจากสถานะนักธุรกิจซินเนอร์จี้ (Distributor) เป็น สถานะสมาชิกผู้บริโภค (Consumer) ซึ่งจะมีผลทำให้สมาชิกมีสิทธิ์ในการสั่งซื้อสินค้าในราคาสมาชิก แต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสใด ๆ โดยทางบริษัทฯจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงสถานะในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักธุรกิจซินเนอร์จี้ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานะในครั้งนี้ ยังสามารถรักษาสถานะการเป็นนักธุรกิจซินเนอร์จี้ได้โดยดำเนินการสั่งซื้อในช่วงระหว่าง วันที่
131 ตุลาคม 2555 ต้องมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 160 ซีวี ขึ้นไป (ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือน เม.ย55กย55)

“Preferred Customer Program”
ตามรายละเอียดดังนี้ :-
1.ปีบัญชีกำหนดให้มี 2 ช่วงของการพิจารณาช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน  และช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม-มีนาคม
2.ต้องมีการสั่งซื้อสินค้าไม่น้อยกว่า 160 ซีวีภายในช่วงที่กำหนดแต่ละช่วง     
ตัวอย่างของ  “Preferred Customer Program”  

    เมย                         ช่วงที่ 1                            กย                ตค                              ช่วงที่ 2                            มีค

                                        160 CV                                                                                   160 CV  


ช่วงที่ 1  :ระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน - วันที่ 30 กันยายน
ช่วงที่ 2  :ระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม  - วันที่ 31 มีนาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า (เบอร์ 02-624-6688 , 02-624-6600)
บริษัท ซินเนอร์จี้  เวิลด์ไวด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

Synergy Thailand

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 ความคิดเห็น: