Synergy's Day เสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 พลาดไม่ได้...

วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 31, 2555


0 ความคิดเห็น:

จำหน่ายแล้ว..วันนี้ !! DVD Mark Comer Box Set 4 แผ่น และ แผ่นพับ โนนิ พลัส !!

วันศุกร์, พฤษภาคม 25, 2555


0 ความคิดเห็น:

เตรียมพบผลิตภัณฑ์ใหม่ Omega-3 และขออภัยผลิตภัณฑ์ Fish Oil ไม่มีจำหน่ายแล้ว

วันศุกร์, พฤษภาคม 25, 2555


0 ความคิดเห็น:

สำหรับทริปท่องเที่ยวญี่ปุ่น...สะสมคะแนนเดือนนี้เราคูณ 2 ให้ทันที ถึง 31 พ.ค. 55 นี้เท่านั้น

วันอังคาร, พฤษภาคม 22, 2555


0 ความคิดเห็น:

คอร์สพิเศษ...เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ เสาร์ที่ 26 พ.ค. 55 นี้ สำรองที่นั่งด่วน..จำนวนจำกัด

วันจันทร์, พฤษภาคม 21, 2555

0 ความคิดเห็น:

Double Point Japan Trip คูณ 2 พิเศษ...เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น

วันพุธ, พฤษภาคม 16, 2555


0 ความคิดเห็น:

ทริปท่องเที่ยวญี่ปุ่น..รอคุณอยู่ ขยายเวลาถึง สิงหาคม 2555

วันอังคาร, พฤษภาคม 15, 2555


0 ความคิดเห็น:

เตรียมพร้อมกับการเป็น " ผู้นำในโลกยุคใหม่ " วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555 จำหน่ายบัตรแล้ว....

วันจันทร์, พฤษภาคม 14, 2555


0 ความคิดเห็น:

นัดครั้งสำคัญ..ที่สมาชิกทุกท่าน พลาดไม่ได้ พฤหัสบดีที่ 17 พ.ค.2555 พบกับ.. Mr.Dan Norman ( President Synergy Worldwide )

วันจันทร์, พฤษภาคม 14, 2555

0 ความคิดเห็น:

พลาดไม่ได้ เสาร์ที่ 12 และอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 2555 นี้ กับ DISC และ Synergy Inspiration

วันพุธ, พฤษภาคม 09, 2555

0 ความคิดเห็น:

กลับมาอีกครั้ง DISCover Your Style เรียนรู้ตัวเอง..รู้จักผู้อื่น วันที่ 12 พ.ค.55 จำหน่ายบัตรแล้ว

วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 03, 2555


0 ความคิดเห็น:

จรรยาบรรรณของธุรกิจซินเนอร์จี้ (Synergy Code of Ethics)

วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 03, 2555


ประกาศ
จรรยาบรรรณของธุรกิจซินเนอร์จี้ (Synergy Code of Ethics)
ในฐานะคู่สัญญาอิสระ และสมาชิกทีมของซินเนอร์จี้ บริษัทฯขอความร่วมมือสมาชิกทีมของซินเนอร์จี้ทุกคนให้ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติของทางบริษัทฯ ตามข้อตกลง ดังนี้ :-
-ข้าพเจ้าจะมีมารยาทอันดี มีความเคารพ ซื่อสัตย์ และยุติธรรมในการติดต่อ และดำเนินการใดๆ ขณะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกอิสระของซินเนอร์จี้
-ข้าพเจ้าจะดำเนินกิจกรรมทางวิชาชีพในลักษณะที่ส่งเสริมชื่อเสียงของข้าพเจ้า และชื่อเสียงอันดีงามของซินเนอร์จี้
-ข้าพเจ้าจะเคารพสัมพันธภาพการสปอนเซอร์ของสมาชิกทีมทุกคนในครอบครัวซินเนอร์จี้ และข้าพเจ้าจะไม่พยายามแทรกแซง หรือเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพนี้  ข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงเรื่องเสื่อมเสีย  หรือเรื่องเท็จใดๆ เกี่ยวกับสมาชิกทีมซินเนอร์จี้ ท่าน อื่นๆ
-ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ อย่างสุดความสามารถ โดยจะพยายามปฏิบัติตามทั้งเจตนารมณ์ที่แท้จริง และบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรของนโยบาย และระเบียบปฏิบัตินี้
-ข้าพเจ้าจะไม่วินิจฉัย หรือชี้แนะการรักษาโรค และจะไม่กล่าวอ้างใดๆ
-ข้าพเจ้าจะไม่แนะนำให้ผู้ใดเลิกใช้บริการ เลิกฟังคำแนะนำ หรือเลิกใช้ยาของแพทย์ หรือผู้ชำนาญการด้านการดูแลสุขภาพอื่นใด
-ข้าพเจ้าจะไม่ให้ข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซินเนอร์จี้ หรือแผนการจ่ายผลตอบแทน อีกทั้งจะไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หลอกลวง  หรือผิดกฎหมาย
- ข้าพเจ้าจะรับประกันต่อการขายสินค้าทุกรายการตามข้อกำหนดของนโยบายการคืนสินค้าของลูกค้า
-ข้าพเจ้าจะไม่ละเลย หรือก่อให้เกิด หรืออนุญาตต่อการละเลยในสิ่งใดๆ อันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ แผนการจ่ายผลตอบแทน หรือนโยบายและระเบียบปฏิบัติของซินเนอร์จี้เวิลด์ไวด์
-ข้าพเจ้าจะไม่กระทำ หรือก่อให้เกิด หรืออนุญาตต่อการใช้วิธีการที่หลอกลวง บีบบังคับ ข่มขู่ ผิดศีลธรรม หรือผิดกฎหมาย เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ หรือแผนการจ่ายผลตอบแทนของซินเนอร์จี้เวิลด์ไวด์
การขายสินค้าให้ลูกค้า (Customer Sales) การขายสินค้าให้แก่ลูกค้านั้น เป็นหน้าที่ของสมาชิกซินเนอร์จี้ ซึ่งสมาชิกสามารถขายสินค้าให้แก่สมาชิกได้โดยตรงกับลูกค้าของสมาชิก ซึ่งราคาในการขายนั้นขึ้นอยู่กับสมาชิกว่าจะขายในราคาขายปลีก หรือราคาสมาชิก ห้ามสมาชิกผู้จำหน่ายสินค้าขายสินค้าต่ำกว่าราคาสมาชิก
-ซินเนอร์จี้จะไม่เพิกเฉยต่อการกระทำใดๆ ของสมาชิกที่ขัดต่อจรรยาบรรณ และอาจร้องขอให้ยุติการกระทำนั้นๆ เมื่อตรวจพบ หรือได้รับรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณ
- ซินนอร์จี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจอันดีที่สุดของตนในการตัดสินว่าการกระทำของสมาชิกผู้นั้นขัดต่อจรรยาบรรณหรือไม่
อนึ่ง การฝ่าฝืน หรือละเมิดต่อนโยบาย และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ อาจถือเป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ  การกระทำใดที่เป็นเหตุให้ซินเนอร์จี้ หรือสมาชิกเสื่อมเสียชื่อเสียงอันดี หรือก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อธุรกิจของซินเนอร์จี้ จะถือว่าเป็นการดำเนินธุรกิจที่ขัดต่อจรรยาบรรณ และถือเป็นเหตุให้ถูกลงโทษทางวินัย รวมถึงการถูกตัดออกจากการเป็นสมาชิกด้วย
-ซินเนอร์จี้ไม่สนับสนุน และจะไม่บังคับ หรือตัดสินข้อตกลงระหว่างสมาชิกทีม ซึ่งข้อตกลงนั้นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การกระทำใดที่ละเมิดนโยบายและระเบียบปฏิบัติของซินเนอร์จี้ถือเป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ และจะต้องถูกดำเนินการตรวจสอบโดยซินเนอร์จี้

0 ความคิดเห็น:

แจ้งวันหยุดทำการ และการจัดส่งสินค้า

วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 03, 2555


0 ความคิดเห็น: