อาคารไซเบอร์เวิร์ลดทาวเวอร์ แจ้งดับไฟชั่วคราว ชั้น 28 ช่วงเวลา 18.00 - 18.15 น.

วันอาทิตย์, เมษายน 22, 2555


Synergy Thailand

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 ความคิดเห็น: