วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Legacy Retreat

ขอแสดงความยินดีกับ..

คุณกัมพล ปรีชาสิริโชค นักธุรกิจระดับ Pearl Executive
ที่ผ่านคุณสมบัติไปร่วมงาน Legacy Retreat  ที่ดูไบ..ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์