วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

โปรแกรมแข่งขันหุ่นสวยสุขภาพดีมีรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ซินเนอร์จี้...ขยายเวลารับสมัคร..ลดเงื่อนไข..เพิ่มรางวัล ตามคำเรียกร้อง


รายละเอียด.. โปรแกรมแข่งขันหุ่นสวยสุขภาพดีมีรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ซินเนอร์จี้...ขยายเวลารับสมัคร..ลดเงื่อนไข..เพิ่มรางวัล ตามคำเรียกร้อง


 

Wellness Day เสาร์ที่ 22 มี.ค. 57 นี้ วันเดี่ยวเท่านั้น..เปิด 3 ศูนย์ธุรกิจรับฟรี..โนนิ พลัส 1 ขวด และ บอดิการ์ด 1 ขวด