วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เพิ่มเลย...ช่องทาง รับข้อมูล ข่าวสาร ที่รวดเร็ว ที่ Line Official : @synergythailand


พรุ่งนี้..เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 พบกับ.. นักพูดคมวาทะ คะเณยะ อ่อนนาง


เสร็จงานสัมมนาที่ อินโดนีเซีย แล้ว เที่ยวต่อกับเราที่...บาหลี ด้วยกัน


ร่วมประชุมสัมมนา ที่อินโดนีเซีย ในเดือนพฤศจิกายน 2558......พิเศษ..สำหรับ สมาชิกเดิมที่ดำรงตำแหน่ง Team Leader และสูงขึ้นไป