จรรยาบรรณของธุรกิจซินเนอร์จี้ (Synergy Code of Ethics)

วันอังคาร, พฤษภาคม 09, 2560


Synergy Thailand

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 ความคิดเห็น: